i ç e r i k
tekstil bilgi
k i t a p l a r
alfabetik sözlük
ceviri sözlügü
m a k a l e l e r
dokuma örgüleri
lif
=> Tekstil Liflerinin Özellikleri
=> Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması
=> Liflerin Yanma Özellikleri
iplik
mesleki teknik eğitim
d o k u m a
İndir
B A S I N D A N
ziyaretci defteri
İstatistikler
lif
Bizi Facebook'da Paylaşın


Tekstil Lifinin Tanımı


Tekstil terimi, insanın günlük ihtiyaçlarını elyaf başta olmak üzere çeşitli hammaddelerle karşıladığı her türlü üretimi tanımlamak amacıyla kullanılır.
Tekstil sektörünün her alanında kullanılan ve tekstil materyallerinin içeriğini oluşturan en küçük ham maddeye LİF adı verilir. Bir başka değişle tekstil endüstrisinin temel hammaddesi elyaftır. Elyaf sözcüğü ise lif kelimesinin çoğuludur.
Tekstil endüstrisinde, belirli türdeki lifler tek başlarına ya da farklı özellikteki diğer lifler ile karıştırılarak kullanılmaktadır.
Tekstil elyafı doğal ve yapay elyaflar olmak üzere iki gruba ayrılabilir.
Pamuktan alınan bir tel; koyun, keçi ve tavşan, deve ve benzerlerinden alınan bir tek kıl doğal elyafa örnektir.
 
ein Bildein Bild
 
 
Çeşitli kimyasal maddelerden fiziksel ve kimyasal işlemler sonucunda elde edilen lifler ise insan yapısı elyafa örnektir. 

ein Bild

 


 

  © TUFAN ATA TÜRKYILMAZTufan Ata TÜRKYILMAZ
İletişim

e posta
tufanata@gmail.com

GSM
+90 0505 844 32 43

web
www.tasarimanahtari.com