i ç e r i k
tekstil bilgi
k i t a p l a r
alfabetik sözlük
ceviri sözlügü
m a k a l e l e r
dokuma örgüleri
lif
iplik
=> Hammadde Tanımına Göre İplikçilik
=> Üretim Tanımlarına Göre İplikçilik
=> İplik Üretimi
mesleki teknik eğitim
d o k u m a
İndir
B A S I N D A N
ziyaretci defteri
İstatistikler
Hammadde Tanımına Göre İplikçilik
Bizi Facebook'da Paylaşın

Hammadde Tanımlamasına Göre

İplikçiliğin Sınıflandırılması


 
 
İplik ve iplikçilik teknolojisi genellikle iplik yapımında kullanılan hammaddenin cinsine göre sınıflandırılır.

ein Bild


Doğal Elyaf İplikçiliği


Pamuk iplikçiliği

Türkiye’de iplik üretiminde kullanılan doğal hammaddeler içinde pamuk ilk sırayı almaktadır. Kısa elyaf sistemidir. Elyaf boyu 40 mm veya daha kısadır.
İstenilen iplik kalitesine uygun olarak ring ve açık uç üretim sistemleri ile çalışılabilir.

Yün iplikçiliği

Türkiye’de ve dünyada pamuktan sonra üretimi en fazla yapılan doğal lif yündür.
Yün elyafı pamuğa oranla daha uzun liflerden oluşur. Bu nedenle yün eğirme sistemlerine uzun ştapel iplikçiliği de denir.
Yün iplikçiliği kalitesi açısından ikiye ayrılır.
–Kamgarm
–Ştrayhgarn

Yapay Elyaf İplikçiliği


Yapay lifler oldukça yaygın kullanım alanıma sahip bir elyaf sınıfını tanımlar. Yapay elyaf genel olarak iki ana başlık altında incelenir.
Bu başlıkların belirlenmesine etki eden faktör ise liflerin elde ediliş prensipleridir. Bu prensiplere göre bir grup yapay elyaf selüloz veya protein sentezleri ile elde edilirken, diğer bir grup yapay elyaf ise kimyasal sentez yoluyla elde edilir.
Elyaf ünekil aşamasından ele alınabilecek olan bu konuya Elyaf başlığı altında yer verilmşitir.

Tekstüre iplik

Düz, kıvrımsız ve kaygan bir yapıya sahip olan filamentlerin doğal elyafa benzetilmesi için yapılan işlemlerden biri de tekstürizasyondur.
Tekstüre işlemi sadece kesiksiz elyafa uygulanan bir yöntemdir.

Tekstüre işlemi, elyafa hacim, elastikiyet ve kıvrım gibi özellikler kazandırmak amacıyla yapılır.

 


 

© TUFAN ATA TÜRKYILMAZ

 Tufan Ata TÜRKYILMAZ
İletişim

e posta
tufanata@gmail.com

GSM
+90 0505 844 32 43

web
www.tasarimanahtari.com