i ç e r i k
tekstil bilgi
k i t a p l a r
alfabetik sözlük
ceviri sözlügü
m a k a l e l e r
dokuma örgüleri
lif
iplik
mesleki teknik eğitim
d o k u m a
=> Bobin
=> Çözgü Hazırlama
=> Haşıl
=> Tahar
=> Dokuma Kumaş Hataları
=> Dokuma Kumaş Analizi
=> Dokuma Kumaş Hesapları
=> Dokuma Makineleri
=> Kalite Kontrol
İndir
B A S I N D A N
ziyaretci defteri
İstatistikler
Haşıl
Bizi Facebook'da Paylaşın

HAŞIL

 


 Çözgü ipliklerine dokumadaki darbeli ve gerilimli çalışmaya dayanabilecek şekilde mukavemet kazandırmak , dokumadaki çalışma esnasında yan yana hareket eden ipliklerin birbirine dolaşmamaları için yapıştırılmalarına , dokumada çalışma kolaylığını sağlama açısından düzgün ve kaygan bir zemin elde etme olayına Haşıllama , bütün bu özelliklerin temin edilmesini sağlayan sıvıya da Haşıl diyoruz.
Haşıllama yukarıda yukarı da belirtildiği gibi ipliklerin bir makine vasıtası ile haşıl maddesi içerisinden geçirilmesi olayıdır. Amaç, dokumada verim , randıman ve kaliteyi artırmak.
Haşıl eriğinin iplik bünyesine kadar girmesi sonucu kaygan, mukavemetli ,elyaf uçları yapışmış iplik elde etmektedir.

Haşıllama Tekniği
Haşıllama , iplik numarası elyaf cinsi dokuma sıklığına bağlı olarak isteğe uygun bir şekilde yapılmalıdır. Hatalı yapılacak haşıldan geri dönüşüm mümkün değildir. Ancak amaca uygun olmayan ucuz kumaşlar üretilerek , düşük devirli ve gerginlikli tezgahlar kullanılarak kumaş değerlendirilir ki bu da istenmeyen bir husustur. Aşağıda belirtilen hususlar bu hatanın yapılmaması için önemlidir.
1) Haşıllanacak çözgü ipliklerinin numara ve sıklıklarının tespit edilmesi
2) İplik cins ve kimyasal yapılarının belirlenmesi
3) Hazırlanacak haşıl reçetesinin ve haşıl maddelerinin iplik cinsine uygun olması
4) Haşıl makinesinin özelliklerine uygun materyal kullanılması çalışmadaki kontrol noktalarının belirlenmesi ve ayarlarının tam yapılması
5) Reçetenin hazırlama sırasında ve haşıllanmadan sonra fiziksel ve kimyasal kontrollerin yapılması gerekmektedir. ...(2)

Haşılın Görevi
1) İplik üzerindeki elyaf uçuntularını yapıştırır.
2) Mukavemet kazandırır
3) Kaygan bir yüzey kazandırır
4) Dokumada pamuklanmayı önler
5) Dokumada sürtünme direncini azaltır
6) İplik elastikiyeti azalır
7) Dokuma için iplikte olması gereken rutubeti verir
8) İplik kalitesini artırır.
Haşılın getirdiği faydaların yanı sıra kumaşa terbiye işlemlerinin kolay uygulanabilmesi için kolaylıkla sökülebilir olması gerekir. Bunu da düşük maliyette bir reçete ile yapmak gerekir.
Aşağıdaki durumlarda haşıllamaya gerek yoktur.
a) Kalın kumaşların mukavemetli çözgü iplikleri için kısmen kontrollü olarak
b) Katı ve bükümlü ipliklerde
c) Fazla gerginliğe tutulmadan dokunan iplikler için

Haşıl Maddeleri 3’e ayrılırlar
1) Yapıştırıcı maddeler
2) Yumuşatıcı ve yağlaşıcı maddeler
3) İlave yardımcı maddeler

Yapıştırıcı Maddeler
Elyaf cinslerine göre seçilirler. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi haşıl için en çok kullanılan doğal maddenin NİŞASTA olduğunu görmekteyiz. Mısır ve patates nişastası en çok kullanılır. İkinci olarak en fazla modifiye nişasta maddelerin eter ve esterlerinin kullanıldığını görürüz.
Ham nişasta suda çözünmez. Nişastanın kolay çözünmesi ve daha sonra terbiyede kolay sökülmesi açısından nişasta içine eter v ester verilir. Bunlar suda kolayca çözünürler. Bunlara modifiye nişasta eter ve esteri denir . Tabloda hangi materyallerin haşıllanmasında kullanıldığı görülmektedir.Haşıl maddesinin cinsi (1) Tabii elyaf (2) Suni elyaf (3) Sentetik elyaf (4) karışım elyaf

Doğal maddeler
a) Nişasta
b) Proteinli maddeler
c) Alginatlar
d) Albüminli maddeler

Modifiye doğal maddeler
e) Nişasta eteri
f) Nişasta esteri

Selüloz bileşikleri
g) karboksi metil selüloz
h) metil-etil selüloz
i) selüloz eteri
j) selüloz glikolat

Sentetik maddeler
k) polyvinil alkol
l) poliakrilasidi-Na tuzu
m) polimetakrilasidi-Na tuzu

Haşılda Kontrol Aletleri
1) Silindir sıcaklığını ve haşıl teknesi sıcaklığını ölçen termometre
2) Silindir baskılarını ölçen monometre
3) Makine hızını ölçen takometre
4) Çıkış rutubetini ölçen textometre
5) Buhar basıncını ölçen manometre
6) Haşıl viskozitesini ölçen viskozimetre
7) Haşıllı ipliğin uzama oranını ölçme aparatı
8) Salon nemliliğini ölçen higrometre
9) Çözgü uzunluğunu ölçmek için metre sayaçları
İpliğin Kurutma Silindirine Yapışma Nedenleri
1) Haşıl kafi derecede pişmemiş ise
2) Haşıl teknesi sıcaklığının 90ºC altına düşmesi ile
3) Kurutma silindir yüzeyi pürüzlü ise
4) Sıkma silindirlerinin kafi sıkma yapmayıp fazla haşıllı ipliğin tekneden çıkması ile
5) Kurutma silindir yüzeyi kirli ise
6) Buhar basıncı düşerse
7) İpliğin imal edildiği pamuğun tam olgun olmaması
Haşıl Almayı Etkileyen Faktörler
1) Haşıl viskozitesi
2) Haşıl makinesinin hızı
3) Sıkma silindirlerinin basıncı
4) Haşıl makinesindeki haşılın sıcaklığı
5) Bekletilmiş haşılın kullanılması
6) Kurutucu sıcaklığı

 


Renkli ve Beyaz İpliklerin Haşıllanması
Kısmen boyalı ve ağartılmış iplikleri içeren çözgü leventleri %130 gibi bir su içermektedir. Bu miktar mekanik bir işlem ile % 70-80 e kadar düşürülür. Daha sonra kurutma yapılarak; ki bu ıslak levent içinden sıcak hava geçirilerek yapılır. Bundan sonraki nem miktarı %30 olur. Bu kurutma aşağıdaki metotlarla yapılır.


1) Açık devreli kurutucular
2) Normal basınçlı kapalı devre kurutucular
3) Basınç altında kapalı devre kurutucular
Bu kurutucular ile ipliklerdeki suyun %60-70 kadarı uzaklaştırılır. Sonuçta %30 kadar nem kalır. Eğer bu nem miktarını uzaklaştırmadan iplikleri haşıla alırsak; teknedeki haşılın viskozitesi düşeceğinden haşıl konsantrasyonu bozulacaktır. Yine de nem miktarı %30 olabilen boyalı iplikler teknede su salacağından haşıl konsantrasyonu hazırlanırken biraz yüksek tutulur. Bu şekilde denge sağlanmış olur. ...(2)

 

 

 

Haşılda Çözgü Gerginliği
İpliklerin haşıl almasını aşağıdaki faktörler etkiler
1) Çözgüdeki statik gerginlik vasıtası ile oluşmaktadır. Bu gerginlik dokumada ağız açılmasında da olmaktadır. (dinamik)
2) İpliklerin birbirine sürtünmesi ile
3) Tezgahtaki mekanik parçalara sürtünme ile gerilimler olmaktadır.
4) Haşıllama sırasında daldırma silindirleri ile çözgü leventleri arsında ki gerginlik
5) Daldırma silindirleri ile sıkma silindirleri arasındaki tekne içi gerginlik
6) Kurutma esnasında kurutma silindirleri arsındaki gerginlik
7) Kurutma çıkışı ile dokuma levendi arsındaki gerginlik ...(4)
Haşıllama Sonrası Haşılda Olması Gereken Özellikler
Haşıl çıkışında gerek tahar gerekse de düğüm sehpası ile özellikle haşıllı iplikte olması gereken bazı özellikleri dikkate almamız ve bunu aramamız gerekmektedir. Bunlar bize dokumanın verimini ve randımanını hatta bezin kalitesini yakalamamıza yardımcı olacaktır. Bunlar;
1) Haşılda kullanılan madde ve haşıl bileşiminin hedef kumaşa uygunluğu
2) Haşıl maliyetinin optimizasyonu
3) Pişirmede , teknede , ve Haşıllama esnasındaki viskozitenin eşitliği , homojenliği ve iplik bünyesine uygunluğu
4) Yapışmaya karşı dayanım
5) Şeffaflığı
6) Küfe dayanımı ; haşıl ile iplik bünyesinde oluşan rutubetten dolayı uzun süre bekleyen dokuma leventlerinin küflenmesi olmaktadır. Bunu önlemek için haşıl reçetesine bir madde ilave etmek gerekir.
7) Koku 
8) Yapışma kabiliyeti
9) Yumuşaklık
10) Yağlama ve kayganlık
11) Köpüklenme durumu
12) Bükülme kabiliyeti
13) Haşıllanan çözgü ipliğinde çekme ve uzama
14) Sürtünme mukavemeti
15) Higroskopi (rutubet değişimine karşı dayanım)
16) Haşıl konsantrasyonunun Refraktometrik kontrolü
Bu kontrol ;
a) Haşıl pişirme kazanında
b) Piştikten sonra
c) Haşıl teknesinde yapılmalıdır.
17) Pişirme kazanı ve teknesindeki PH değeri
18) Büküm finisajına zorluk
19) Karışımda elyaf cinslerini birbirinden ayırt etmek için boyar madde kullanımını engelleme
20) Bağlama devri
21) Haşılın ipliğe nüfuz etme özelliği
22) Sertlik değeri ( GURLEY değeri )
23) Haşıllanmış ipliğin kopma direnci
24) Haşılın istikrarlığı
25) Elastikiyet
26) Kabuklanma
27) Sökülebilme
2Cool Gerilme
29) Homojenlik durumu
30) Haşılın sürekliliğiBir malı haşıllamadan önce makine hakkında aşağıdaki hususların bilinmesi gerekir
1) Kaç daldırma silindiri vardır
2) Teknedeki baskı silindir adedi
3) Kurutmaya giriş gerilimi kaçtır?
4) Kurutma çıkış gerilimi kaçtır?
5) Çözgü gerilimi nedir ?
6) Rutubet ayarı
7) Makine hızı
8)Sıkma basıncı
9) Buhar basıncı

 

 


 


Haşıllama Seyri
Haşıla başlanmadan önce aşağıdaki işlemler yapılır.
1) Uygun Haşıl Reçetesinin Hazırlanması
Haşıllanacak çözgünün elyaf cinsine, iplik numarasına ve sıklığına bağlıdır.
2) Haşıl Hazırlanması
Hazırlanacak haşıl miktarı , Haşıllanacak iplik miktarına uygun olmalıdır.aksi halde artan haşıl maliyet yükselmesine neden olur.
Haşıl Kontrol Defterinde Bulunacak Bilgiler
1) Haşıllanan kumaşın tip no su , iplik cinsi, elyaf % si
2) Çözgü iplik numarası
3) Viskozite (haşıl pişirme teknesinde- haşıllamada- haşıl teknesinde)
4) Refraktometre katı madde yüzde miktarı
5) Makine hızı
6) Teknedeki haşıl sıcaklığı
7) Çözgü sıklığı, T.Ç. tel sayısı
8) Kurutma silindirlerinin sıcaklığı
9) Buhar basıncı
10) Çözgü uzama
11) Tatbik edilen haşıl reçete no su
12) Haşıl alma oranı % miktarı
13) Haşıllama tarihi , posta ...(2)


Haşıl alma oranları başlıca ; iplik numarasına , çözgü sıklığına haşıl konsantrasyonuna, makine hızına , haşıl teknesindeki sıkma silindirlerinin sıkma oranlarına , haşıl sıvısının viskozitesine ve haşılın sıcaklığına bağlıdır.ayrıca ipliğin yumuşak ve sert olması veya bükümü de haşıl almayı etkiler.
Muhtelif sıkma oranlarının haşıl alma % miktarına etkisi aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir;

Haşıl teknesi sıcaklığı

 

Haşıl teknesinin ve haşıl sıvısının sıcaklığı , haşıl alma oranını ve mukavemet artışını etkiler. Sıcaklık arttıkça daha fazla haşıl ipliğe nüfuz edeceğinden ipliğin mukavemeti de artar.


İplik yoğunluğu

Bükümü az veya fazla olmasına veya yumuşak veya sert olmasına birde numarasına bağlıdır. İpliğin bu özelliğine göre haşıl sıvısının iplik içine nüfuz etme kabiliyeti de değişebilir.


Makine hızı

Haşıllanmış ipliğin sabit bir çıkış nemliliğinde kurutulması gerektiğinden makine hızının sabit tutulması gerekir. Makine sık sık duruş yapacak olursa makine çalışmaya başladığında ilk anda normal hızına erişemeyecektir. Bundan dolayı Haşıllanmış iplik daha fazla kuruyacaktır. Bu da çözgünün değişik rutubetli çıkmasına neden olacaktır. Dolayısıyla mukavemet ve elastikiyet azalmasına ve uzama miktarında varyasyona neden olacaktır. Bunun için haşıl makinelerinin hızlarının tekstometre ile daima aynı çıkış rutubetine uygun ayarlanması gerekir.

Levent gerginliği

Farklı gerginlikteki çözgülerle, dokuma güçlülüğü meydan gelir ve dokuma yüzeyini bozar. Aynı zaman da kopuşlar artabilir. Islak ve fazla nemli iplikte germe azar azar artarken , uzama daha hızlı artar ve sonradan her ikisi arasındaki oran ters olur. Bu duruma göre; ıslak pamuk ipliğinin mukavemeti , kuru pamuk ipliğinin mukavemetine nazaran yüksek ise de esnemeye karşı düşük olduğundan kolayca uzamaktadır. Dolayısıyla haşıl makinesinde çalışan pamuk ipliği, haşıl teknesine gelinceye kadar , germe kuvvetiyle doğru oranda uzamış iken , haşıl teknesine girip ıslandığı anda artmaktadır.
Gerçi iplik kururken kendini biraz toplasa bile hiçbir zaman baştaki durumuna dönmez.bunun için çözgü iplikleri mümkün olduğu kadar az gerilimle haşıl teknesine ulaştırılmalıdır.

Bu gerilimi ayarlamak için 4 çare bulunmuştur.
1) Çözgü leventlerini farklı ağırlıklarda frenlemek
2) Çözgü leventlerindeki ipliklerin birbirine en az veya hiç değdirmeden haşıl teknesinden geçirmek
3) Haşıl teknesinin önüne çekme silindiri yerleştirmek
4) Çözgü leventlerini bir düzen yadımı ile azalan çevre uzunluğu ile orantılı olarak gittikçe artan bir hızla döndürmek.

Çözgü Uzaması

Çözgü uzaması, çözgü leventleri genişliğince muhtelif faktörlere bağlıdır. Bunlar arasında çekişten dolayı , çözgü uzamasının fazla uzaması , iplik mukavemetinin azalmasına sebep olur. Çözgü uzaması en fazla % 1 olarak kabul edilmektedir. Çözgü uzaması , haşıl makinesi üzerinde bulunan çözgü uzama kontrol aparatından okunur.

Bunun haricinde çözgü uzaması iki şekilde ölçülebilir.
1) Haşıl makinesine verilen haşılsız çözgü uzunluğu ile makineden çıkan çözgü uzunluğu arsındaki farkın oranlanması ile
2) Makine girişinde ve çıkışında bulunan iki adet metre sayacı arasındaki farktan uzama tespit edilir.
Bunlar tam doğru sonuç vermeyebilirler. Bunun sebebi haşıl leventleri gerginliğinin tam olarak ayarlanamamasıdır.
Çözgünün uzaması çekişe bağlı olmakla beraber ipliğin kuruma derecesine ve çıkış rutubetine bağlıdır. İpliğin kopma anındaki uzaması %6-7 ‘dır. Uzama %3 ten fazla olursa ipliği önemli derecede hasara uğratır. Uzama %1 i aşarsa randıman düşer. Uzama iplik numaralarına göre de değişir. Bir fikir vermek için aşağıdaki çizelge hazırlanmıştır.

 


 


Haşıl Alma Oranı İle Sıkma Silindirleri Baskısı Arasındaki İlişkiler

 

 

Haşıl Makinelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
1) Haşıllanan iplikte ipliğin kendi mukavemetine nazaran % 20-40 arasında mukavemet artması olmalıdır.
2) Haşıllanmış ipliğin elastikiyet kaybı % 20 den fazla olmamalıdır.
3) Haşıllanan ipliğin rutubeti % 7-10 arasında rutubet olmalıdır.
4) Çözgü taksimat tarağı dişlilerindeki iplikler aynı sayıda olmalı.
5) Sehpaya konulan leventlerin fren ağırlıklarını çözgünün kutru ve leventlerin birbirleri ile dengeli olmalı
6) Normal pişmeyen akıcılığı fazla olan haşıl mamulüne lüzumundan fazla yardımcı maddelerin atılması, haşıl ile tekne hareketinin düşük olması
7) Çözgüde çıkacak hamut ve çaprazları usulüne göre kendine mahsus bıçakla kesilip iplik uçlarını diğer iplik uçlarıyla bağlamak gereklidir.
Cool Makineyi uzun süre durdurup silindir altı gibi hatalara sebebiyet vermek

Haşıllama İşlemindeki Hatalar

A) Haşıl Maddeleri Hataları
  1) Haşıl maddelerinin yanlış tartılması
  2) Nişastanın kafi derecede açılmaması
  3) Çok veya az kaynatılmış haşıl
  4) Hazırlanmış haşıla nişasta ilavesi
  5) Yağ ve benzeri maddelerin düşük sıcaklıkta haşıla katılması
  6) Fazla ince haşıl
  7) Kalın ipliklerin haşıllanması 
  8)Haşıla suda çözünmeyen maddelerin katılması
  9) Haşıla fazla yağ ve yumuşatıcı madde ilavesi
  10) Dokumada tozlanma

B) İpliğin Sebep Olduğu Hatalar
  1) Kısa elyaflı pamukları uçuntuları haşılın içinde ipliklere yapışır
  2) Kasarlanmış ipliklerin bünyesindeki klor ve asit artıkları haşılı inceltir.
  3) Islak ve rutubetli olarak haşıllamaya alınan ipliklere haşıl daha az nüfuz eder
  4) Boyalı ipliklerdeki kireç sabunu haşıl almaya mani olur
  5) Boyalı iplikler iyi yıkanmadığı taktirde iplikte metal sabunları oluşur.iplikler yapışır

C) Haşıllama Sırasında Meydan Gelen Hatalar
  1) Haşıl ısısı fazla ise haşıl ipliklere bir tabaka halinde yapışması, dokumada dökülmesi.
  2) Haşıl teknesinin direkt buharla ısıtılması, ipliklere sıçrayan haşıl damlaların iplikleri yapıştırması.
  3) Kurumuş haşıl parçalarının ipliğe yapışması
  4) Haşıl teknesinde bekleyen haşılın kuruya kısmı alınmaması
  5) Haşıl teknesine direkt buhar bağlı ise ve buhar kaçağı varsa haşıl zamanla incelir.
  6) Mikrop ve bakterilerin etkisiyle haşılın bozulması


Haşıl Dairesinde İşçilik Hataları

1) Çözgü leventlerinin bir hizada dizilmemesi
2) Levent frenlemenin az yada çok olması
3) Leventlerden sağılan ipliklerin geçiş yollarının yanlış olması
4) Levent yataklarının kirli, yağlı veya dönmeyi önleyici bir şekilde olması
5) Haşılın refraktometre değerinin yanlış olması
6) Nişastanın diğer maddelerle beraber iyi parçalanmış olması
7) Program dışı duruşlarda ipliğin tekne içinden çıkarılması
8) Haşılı sıkan silindirlerin sıkma özelliklerini kaybetmesi
9) Tekne sıcaklığının kontrolü
10) İpliklerin tekneden geçeceği yerden farklı yerden geçmesi
11) Haşıl reçetesi kontrol edilmeli
12) Haşıl kurutma silindir sıcaklıklarının kontrolü
13) Kurutmanın ısı kaybın a uğramadan izolesi
14) Makine sevk hızının kontrolü
15) Ani duruşlarda kurutmanın durdurulması
16) Çapraz çubukların geçtiği yerin hatalı olması
17) Haşıl levendi tarağının ayarlı olması
1Cool Haşıl tarak eninin levent enine eşit olması
19) Levent yatak rulmanlarının dönmeyi engellememesi
20) Haşılda yerlerin ıslak ve kaygan olmaması .

Makine Ve Donanım Hataları

1) Haşıl teknesindeki sıkma silindirleri ve keçelerinin bozulması veya gevşemesi
2) Haşıl makinesinin fazla eskimesi nedeniyle görevini iyi yapamaması
3) Baskı silindirlerinin bozulması
4) Kontakt kurutma, kurutma silindirlerinin kondenstoplarının bozulması
5) Buhar ventillerinin buhar kaçağı kurutma ısısının kaybına yol açar. ...(4)
Haşıl Kontrolünün Değerlendirilmesinde Nazarı Dikkate Alınacak Hususlar
1) Haşıl teknesinde haşıllama sırasındaki temparatür
2) Haşıl teknesinde haşıllama sırasındaki haşılın viskozitesi
3) Haşıllanacak çözgünün nemliliği
4) Haşıllanmış çözgünün nemliliği
5) Çözgünün haşıl alma oranı
6) Haşıl dairesinin nispi nemliliği
7) 10000 atkının atıldığı zaman (dakika olarak)
8) 10000 atkının atıldığı kopma adedi
9) 10000 atkıda 1000 çözgü teline isabet eden çözgü kopma adedi
10) 10000 atkının atıldığında dokuma randımanı
11) Haşıllanmış çözgü ipliğinin mukavemet artışı % miktarı
12) Haşıllanmış çözgü ipliğinin elastikiyet artışı % miktarı
13) Çözgü ipliğinin RKM değeri (mukavemet)
14) Çözgü ipliğinin sürtünme direnci ( Zweigle aparatı ile)
15) Haşıl teknesindeki sıkma silindirlerinin sıkma efekti % si
16) Haşıllanacak çözgü ipliğinin düzgünsüzlüğü 

 

Kurutma derecesi veya sıcaklık ipliğe aşağıdaki şekilde etkir.

1) Aşırı kurutma: İpliği kırılgan ve sert yapar.
2) Az kurutma: İpliği yumuşak ve yapışkan yapar

Haşıllanmış iplikteki nemin buharlaşması ve ipliğin çabuk kuruması neticesinde , iplik yüzeyindeki haşıl filmi yerine haşıl kabuğu teşekkül eder. Buda iplik bünyesindeki nemin çıkmasına mani olur. Nemin buharlaşması sonunda, basınç yükselir ve iplik yüzeyindeki haşıl filmi veya kabuğu patlatır ve haşıllanmış ipliğin zedelenmesine ve mukavemetinin azalmasın neden olur.

Haşıl Almayı Etkileyen Hususlar ve Etkenler
1) Pamuk cinsi; pamuktaki yağ miktarı haşıl almayı zorlaştırır. Bu durumda haşıla uygun bir ıslatıcı madde ilave edilir.
2) Beyazlatılmış ve boyanmış iplikler; pamuktaki yağlar beyazlatma banyosunda giderildiğinden iplik daha fazla haşıl alır.
3) Nemli ve fazla ıslak iplikler; kuru ipliklere göre daha az haşıl alır. Bu bakımdan bu iplikler haşıllanmamalıdır.
4) Merserize edilmiş iplikler; merserize edilmemiş ipliklere nazaran daha fazla haşıl alır.
5) İnce iplikler kalın ipliklere göre daha fazla haşıl alır.
6) Sulu haşıl veya viskozitesi düşük haşıl ipliğe daha fazla nüfuz eder.
7) Fazla bükümlü ipliklerin haşıllanmasında ince veya düşük viskoziteli ve içinde ıslatıcı madde bulunan haşıl sıvısı kullanılmalıdır.
8) Az bükümlü ipliğe koyu veya yüksek viskoziteli ve içinde yapıştırıcı olan haşıl kullanılmalı
9) Kalın numaralı iplikler kalın veya yüksek viskoziteli , ince numaralı iplikler viskozitesi düşük haşıl kullanılmalıdır.
10) Uzun elyaflı pamuktan imal edilmiş bükümlü iplik için normal haşıl tercih edilir.
11) Kısa elyaflı pamuktan imal edilmiş iplik haşıl nüfuz etmesi için haşıla nüfuz ettirici veya ıslatıcı madde katılmalıdır.
12) Haşıl teknesindeki sıkma silindirlerinin keçelerinin zamanla sıkma kabiliyetlerini kaybettiklerinden, ipliğin fazla haşıl almasına yol açar ve dolayısıyla iplik kurumadan çıkar.
13) Haşıl teknesindeki haşıl sıcaklığı, nişastanın pelteleşme sıcaklığının üstünde tutulmalıdır. Aksi halde haşıl donar.
14) Haşılın yapıştırma kabiliyeti ve özelliğine göre haşıllanacak iplik sayısına göre haşıllama hızı ayarlanmalıdır.
15) Haşıllama hızı ve baskı silindirlerinin basıncı , ters orantılıdır.hız arttıkça haşıl alma azalır. Bunun için silindir baskısı azaltılmalıdır.
16) Çözgü ipliği haşıl teknesindeki haşıl sıvısı içinden mutlaka geçirilmelidir. Bu bakımdan haşıl beslemesi muntazam olmalı ve hiçbir zaman iplik haşıl sıvısının üzerinde kalmamalıdır. ...

  


 Tufan Ata TÜRKYILMAZ
İletişim

e posta
tufanata@gmail.com

GSM
+90 0505 844 32 43

web
www.tasarimanahtari.com